Horizon Start

Horizon Start

Abonēšanas piedāvājums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Abonēšanas maksa 35eur/mēnesī + pvn ietver piedāvājumā iekļauto komplektāciju. To iespējams papildināt ar papildus funkcionalitāti vai lietotāju skaitu, palielinot abonēšanas maksu atbilstoši cenrādim. Minimālais abonēšanas periods - 1 gads.

Abonēšanas maksa neietver sistēmas ieviešanas izmaksas. Tās ir atkarīgas no uzņēmuma specifiskajām prasībām, darbinieku sagatavotības līmeņa un citiem faktoriem.

HORIZON Bāzes funkcionalitātē ietilpst:

Virsgrāmata

Visa informācija par grāmatojumiem un kontu apgrozījumu atskaites Individiāli pielāgojami konti un ērti veidojami pārskati.

Kase un banka

Modulis nodrošina ienākošo un izejošo maksājumu uzskaiti sistēmā, kas atspoguļo naudas plūsmu kasē un bankā griezumā pa klientiem/līgumiem. Modulī iespējams veikt maksājumu importu no kašu sistēmām un bankas.

Atskaišu redaktors

ERP rīks, kas nodrošina pārskatu un izdruku izskata pielāgošanu noteiktas organizācijas vai lietotāja vajadzībām. Grafiskā veidā iespējams veidot neierobežotu skaitu dažādu izdruku formu dokumentiem, dokumentu sarakstiem un pārskatiem. Atskaites ir pieejamas visām nozarēm – grāmatvedības sistēmai, noliktavas pārvaldības sistēmai, personāla vadības sistēmai, kā arī citiem Horizon RVS korporatīviem risinājumiem.

Apgāde un realizācija

Modulis nodrošina darījumu ar debitoriem un kreditoriem uzskaiti un kontroli, kā arī nepieciešamo atskaišu (PVN deklarācija, u.c.) sagatavošanu.

Finanšu pārskati

Nodrošina funkcionalitāti, kas atbalsta dažādu pārskatu sagatavošanu, kas lietojami iestāžu/uzņēmumu iekšējām vajadzībām, kā arī iesniedzami vadībai un augstākstāvošām iestādēm.

Noliktava

Noliktavas funkcionalitāte - preču kustība, atlikumi, iepirkuma cenas pēc FIFO, inventarizācijas, pārdošanas cenas, atlaides, realizācijas un citi pārskati dažādos griezumos.

Tiesību un lomu pārvaldība

Modulis nodrošina lietotāju lomu un tiesību komplektu izveidi un piešķiršanu noteiktiem lietotājiem vai lietotāju grupām. Horizon ERP sistēmā iespējams veidot ļoti elastīgas un sazarotas lietotāju tiesības, nosakot lietotāju pieeju noteiktām funkcijām un noteiktiem piekļuves režīmiem (lasīt, rediģēt, dzēst).

Procesu serveris

Atbalsta automātisko procesu izveidi un izpildi Horizon resursu vadības sistēmas serverī. Funkcionalitāte nodrošina iespēju lietotājiem izveidot un automātiski izpildīt Horizon atbalstītos darbus (piemēram, algu aprēķins)

Brīdinājumi

Funkcionalitāte ļauj definēt brīdinājumus Horizon. Iespējams veidot sistēmas un lietotāja specifiskus brīdinājumus, kas informē sistēmas lietotājus par interējošām situācijām, kas iestājušās sistēmas dokumentos, kā arī ārpuskārtas situācijām, kurām jāpievērš uzmanība.

Līgumu uzskaite

Līgumu modulis nodrošina līguma reģistra uzskaiti, kurā var uzturēt līguma datus, pielikumus, citu ar līgumu saistītu informāciju. Sistēmā iespējams savienot dokumentu izpildi ar līgumiem, finansējuma prognozi un līgumu atlikumu aprēķinu, kā arī automātisku līgumsodu aprēķinu.

HORIZON attīstības iespējas

Papildus iegādājamā funkcionalitāte

Uzzināt vairāk